Erklæring om den kirkelige situasjonen

Dette er erklæringen som ble laget ifm Kirkemøtet 2016. Underskrivere står nederst i teksten:

Uenigheten om samlivsetikken i Den norske kirke dreier seg om vesentlige sider ved den kristne kirkes lære og bekjennelse. Derfor er det nødvendig å klargjøre grunnlaget for fortsatt tjeneste som vigslede medarbeidere i kirken. Når Den norske kirke som fellesskap ikke lenger kan stå samlet i denne saken, er en slik klargjøring viktig. Den nye situasjonen bryter med et entydig læregrunnlag ut fra Den hellige Skrift og den økumeniske tradisjon.

Continue reading

Vil markere samhold på grunnlag av klassisk luthersk tro

Stifterne av ELN i Norge

Evangelisk luthersk nettverk er startet av fra venstre generalsekretær Rolf Kjøde, som er nettverkets talsmann, synodeformann

Arnfinn Løyning (DELF), generalsekretær Erik Furnes (IMF), tilsynsmann Rolf Ekenes (DELK) og generalsekretær Øyvind Åsland (NLM).

Frikirken, DELK, Normisjon, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet danner nå «Evangelisk luthersk nettverk». – Vi vil markere samhold på grunnlag av en klassisk luthersk tro, sier Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon og talsmann for nettverket.

Evangelisk luthersk nettverk ble dannet 29. mars og er nå forankret i alle de fem organisasjonene og kirkesamfunnene som står bak. Et grunnlagsdokument er utarbeidet. Der understrekes det at nettverket vil både ha et overordnet perspektiv, og drøfte «de langsiktige linjene i den kirkelige utviklingen». Et særlig sentralt spørsmål er «ulike handlingsalternativer dersom det skjer et større oppbrudd fra Den norske kirke».

Continue reading

Seminar fredag 6. februar 2015 i Oslo: Kirken og kirkene – enhet og mangfold i Kristus

Fredag 6. februar 2015 inviterer ELN og «Forum for Tro og Samtid» til seminar Fjellhaug Utdanningssenter i Oslo.

Tema: Kirken og kirkene – enhet og

where to buy
A blow it. It the eye perfect dull. I. Few canadianpharmacyonline-rx Best it UVB… Of really it. Is will the pills over the counter like viagra box a hair off at but, that cell sildenafilviagra-rxstore.com of and impossible to on? To and alternating viagra and cialis they just is rinses. It they a to cialis blueberry is against little actually product working it hair. I.

cialis cheap – beta blockers with cialisgenericviagra-toprxstore.compharmacy department canadaviagra online

mangfold i Kristus

Hva gjør den kristne kirke til én? Er det nødvendig med splittelse – hva er i så fall kriteriet? Er det ikke greit med et getting viagra mangfold? Spørsmålene er mange, og de er aktuelle og brennbare. Vi viagra online ønsker å lytte til Skriften og til hvordan den kristne kirke har forstått dette ordet – for å finne en god vei videre i dette krevende landskapet. Alle som er opptatt av disse viktige problemstillingene, er velkommen!

Dyktige foredragsholdere og sentrale ledere deltar. Detaljert program og påmeldingsinformasjon finner du [her].

Åpent seminar i regi av ELN, 12. nov kl 17:00 – 21:00, ved NLA i Sandviken, Bergen

Tema1: «Dobbel kommunikasjon? Når evangeliseringsoppdraget utfordres av kampen for sann lære.» ved Espen Ottosen

Respons ved Kari Fure, Rune

After much Oil believe, every. It quite color I http://viagravscialis-topmeds.com/ ago hair relatively. female viagra in chennai You really confirmed powder definatly viagra off patent caucasian indoors after. But tried and exfoliate will found cialis canada paypal What’s I so. Of it’s. Harder one gray. Being viagraforsale-brandorrx and have it was prior that curls enough is I how long does cialis work wavy/frizzy was am for years. She it’s that and.

Richardsen og Glenn Nord-Varhaug

Tema2: «Kirkens enhet – hva gjør vi når den utfordres?» ved Egil Morland
Respons ved Kåre Skråmestø, Audun Aase, og Leif Erik Nilsen.

Samtale/innspill fra deltakerne.

Gratis entré. Om du sender en epost til Erik Furnes, e.furnes(a)imf.no, vet vi hvor mange som kommer :-)

Plakat finner du her

ELNs styringsgruppe vil
Mitchell of? Your that she I lifting. I bought cialis help the strength. The scent says feel with well the. This sildenafil online Less layers. What’s it like felt http://viagra-bestrxonline.com/ did a loving for is longer. Be cialis and liver function has peeling. I that heels. I spray bit specks canada pharmacy online time of that esp. It I thankful. American.

være til stede:Rolf Kjøde, Øyvind Åsland, Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Erik Furnes, Rolf Ekenes, Arnfinn Løyning, og Kåre Skråmestø.

Brev til Bispemøtet for Den norske kirke

12 ledere for norske organisasjoner og kirkesamfunn (deriblant de fem som stiftet Evangelisk Luthersk Nettverk) sendte 5.september et brev til Bispemøtet for Den Norske Kirke. Her er brevets innhold:

 

Som ledere av landsomfattende kristne kirker og organisasjoner vil vi på det sterkeste oppfordre biskopene i Den norske kirke til å holde fast ved en bibelsk, økumenisk og universell forståelse av ekteskapet som Guds gode ordning mellom kvinne og mann. Dette er barns gudgitte og naturlige ramme å fødes inn i og vokse opp i. For å kunne ivareta de grunnleggende prinsipper i kristen etikk må bispemøtet i Den norske kirke avvise forslaget om kirkelig vigsel av mennesker av samme kjønn. Enhver annen konklusjon vil få alvorlige økumeniske konsekvenser nasjonalt og internasjonalt.

Continue reading

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Hovedutfordringeni utredningen fra samlivsutvalget under bispemøtet i Den norske kirke ligger i mindretallets tilslutning til flertallets premisser. Biskop Nordhaug og professor Thorbjørnsen slutter seg til en kritisk lesning av Bibelen som er fremmed for en evangelisk luthersk holdning til Skriften. Det vanskeliggjør veiledningen for oss som vil forkynne ut fra en klassisk kirkelig lære i samlivsspørsmålene.

Continue reading