Brev til BispemA?tet for Den norske kirke

12 ledere for norske organisasjoner og kirkesamfunn (deriblant de fem som stiftet Evangelisk Luthersk Nettverk) sendte 5.september et brev til BispemA?tet for Den Norske Pills Kirke. Her er brevets innhold:

 

Som ledere av landsomfattende kristne kirker og organisasjoner vil vi pA? det sterkeste oppfordre biskopene i Den norske kirke til A? holde fast ved en bibelsk, A?kumenisk og universell forstA?else av ekteskapet som Guds gode ordning mellom kvinne og mann. Dette er barns gudgitte og naturlige ramme A? fA?des inn i og vokse opp i. For A? kunneA�ivareta de grunnleggende prinsipper i kristen etikk mA? bispemA?tet i Den norske kirke avvise forslaget om kirkelig vigsel av mennesker av samme kjA?nn. Enhver annen konklusjon vil fA? alvorlige A?kumeniske konsekvenser nasjonalt og internasjonalt.

Continue reading

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Hovedutfordringeni utredningen fra samlivsutvalget under bispemA?tet i Den norske kirke ligger i mindretallets tilslutning til flertallets premisser. Biskop Nordhaug og professor ThorbjA?rnsen slutter seg til en kritisk lesning av Bibelen som er fremmed for en evangelisk luthersk holdning til Skriften. Det vanskeliggjA?r veiledningen for oss som vil forkynne ut fra en klassisk kirkelig lA�re i samlivsspA?rsmA?lene.

buy casodex 50 mg

Continue reading